Tillämpning och Konsumentskydd

De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med 24Storage Sverige AB, organisationsnummer 556543-1326, nedan kallat ”24Storage”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Dataskyddsförordningen (GDPR) på samtliga köp på www.24storage.se.

Personuppgifter

Läs mer om vår behandling av personuppgifter här.
I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.
All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen.
24Storages kundregister innehåller personuppgifter såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer samt e-postadress. Ändamålet med 24Storages behandling av insamlade personuppgifter är att använda dess för att
a. Kunna fullgöra köp hos 24Storage
b. Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av 24Storages kanaler.
24Storage kommer dela med sig av de personuppgifter till fraktbolagen som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning.
När du som kund väljer och e-posta till 24Storage så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende.
Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part eller skickas vidare till tredje land.

Allmänt om personuppgiftsbehandlingen

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen.
Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen.
Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som vi har registrerade om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter loggar du in på Mina sidor och genomför förfrågan där.
Priser och Avgifter
De priser som anges i 24Storage E-handel anges inklusive mervärdesskatt (moms). Särskilda avgifter tillkommer för outlämnade paket.

Upprättande av avtal om köp

24Storages varor beställs på www.24storage.se eller via vår kundtjänst. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av 24Storage via e-post till den e-postadress som du angivit vid hyra av förråd. Genom beställningen accepterar du dessa Villkor. 24Storage ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. På www.24storage.se kan avtal endast ingås med kunder med leveransadress i Sverige.

Leverans

24Storage använder följande fraktalternativ:
• Hemleverans kvällstid, din beställning levereras hem till dig mellan 17-22 det datum som du har valt att få din leverans. Om din ort har detta leveransalternativet så dyker valet upp i kassan efter att du fyllt i ditt postnummer.

• Upphämtning på 24Storage-anläggning som erbjuder upphämtning (presenteras i listform i checkouten). Upphämtning sker under kundservice öppettider inom 5 arbetsdagar efter orderbekräftelse. Bud visar bådas legitimation.

Normal leveranstid vid hemleverans är 1 – 4 arbetsdagar från det att 24Storage har bekräftat din beställning via e-post.
I samband med att din order skickas från 24Storages lager så skickas information till dig via 24Storages eller fraktbolagets system.

Outlösta Paket/Försändelser

Paket som inte har gått att lämna efter 4 försök återsänds till 24Storage. Om detta sker debiteras du en avgift på 399 kr (SEK) för kostnader hänförliga till 24Storages administration, frakt, returfrakt och hantering. Försändelser som ej kunnat lämnas ut omfattas inte av ångerrätten.

Ångerrätt

Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Vill du under denna tid returnera din vara för byte eller återköp ska du lämna in varorna på en 24Storage-anläggning som har en butik där 24Storage säljer produkter (se vilka anläggningar det gäller här eller skicka din vara till 24Storage huvudkontor som företagspaket tillsammans med retursedel som skickades med din order (kontakta kundservice om du tappat bort din retursedel). Adressen för företagspaket är:
24Storage AB
Lindhagensgatan 126
112 51 STOCKHOLM

Oavsett om du lämnar in din vara på en 24Storage-anläggning eller skickar dina vara med företagspaket behöver du maila vår kundservice på [email protected] innan retur sker.
24Storage har ingen möjlighet att ersätta kostnaden för returfrakt. Du som kund har självklart rätt att prova och undersöka produkten hemma för att säkerställa att produkten motsvarar dina förväntningar. Returnerar du en oanvänd vara med tillhörande etiketter och förpackning inom 14 dagar återbetalas hela beloppet, alternativt genomförs önskat byte. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras.
Du kan också meddela 24Storage om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till 24Storage. Blanketten hittar du här: http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett. Blanketten skickas sedan till följande adress:
24Storage AB
Lindhagensgatan 126
112 51 STOCKHOLM

Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och 24Storage eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som 24Storage har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t.ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till 24Storage ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast inom 3 år. 24Storage förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand om leverans av varan och i sista hand återköp. Vid reklamation, lämna in varorna på en 24Storage-anläggning som har en butik där 24Storage säljer produkter (se vilka anläggningar det gäller här LÄNK https://24storage.se/magasinering/forpackningsmaterial-flytt) eller skicka din vara till 24Storage huvudkontor som företagspaket tillsammans med retursedel som skickades med din order (kontakta kundservice om du tappat bort din retursedel). Adressen för företagspaket är:
24Storage AB
Lindhagensgatan 126
112 51 STOCKHOLM

Oavsett om du lämnar in din vara på en 24Storage-anläggning eller skickar dina vara med företagspaket behöver du maila vår kundservice på [email protected] innan retur sker.
24Storage har ingen möjlighet att ersätta kostnaden för returfrakt.

Retur

Vid retur står du för risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. För att en full återbetalning ska kunna genomföras ska varan vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen.
Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom trettio (30) dagar från det att 24Storage tog emot returen. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto, ej kontant. Kostnader för tjänster kopplade till leverans såsom expresspack och postförskottsavgift återbetalas ej vid en retur.
För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp och 24Storage rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.
24Storage bekostar ej transport av retur till närmaste 24Storage-anläggning som har en butik där 24Storage säljer produkter eller fraktkostnaden för företagspaketet. För information eller hjälp vid retur som inte omfattas av retursedel och fri frakt, kontakta 24Storage kundtjänst.

Transportskador

24Storage ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. 24Storage rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt vid hemleveransen och därefter kontaktar 24Storages kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.

Betalning

I samarbete med Payex erbjuder vi fakturabetalning. Vid genomfört köp kommer din order att skapas och faktura att skickas ut.
Genom att lämna information i kassan godkänner du Payex villkor. Genom att klicka på “Lägg beställning” godkänner du 24Storages allmänna villkor för E-handel som du hittar här.

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför 24Storages skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska 24Storage förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som 24Storage rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Pris- och Produktinformation

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig 24Storage rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är 24Storage inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Omdömen

Genom att lämna omdömen kring produkter på 24storage.se ger du också 24Storage rätten att publicera dem på 24storage.se samt i andra kanaler och medier. 24Storage förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller ta bort inskickade omdömen.

Övrigt

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).
ARN: https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med 24Storages kundtjänst. Kontaktuppgifter till kundtjänst finner du på www.24storage.se.

Senast uppdaterat: 2021-02-01