En naturlig del i stadsutvecklingen

Förråd behöver inte bara vara magasinering och förvaring. Det kan även bidra till mer hållbara städer och agera hub för småföretagare.

Stadsutvecklingen med förråd som möjliggör

Förråd behöver inte bara generera extern förvaring. Förråd ger även en möjlighet till bostäder, arbetstillfällen, hållbara städer och ekonomi.

Varför self storage?

Urbanisering

Kraven ökar ständigt på smartare användning av såväl ytor som mark.

Optimerat

Byggnaderna kan enkelt anpassas efter behov och närliggande miljö.

Flexibelt

Enkel lösning för förvaring utanför hemmet där kunden bestämmer själv.

Vi söker fastigheter & tomter helst i storstadsregioner

Med en variation av mark för egenutveckling, befintliga byggnader att konvertera, utvecklingsprojekt att ingå i och lokaler att hyra söker vi kontinuerligt nya etableringar.

Hur du hyr förråd

Signera ditt avtal online

Hela bokningen sköter du här på hemsidan.

Flytta in direkt

Med accesskod via email får du tillgång till förrådet direkt.

Har du frågor?

Vår kundservice finns redo med branschens längsta öppettider.

Om hur det fungerar

Våra fastighetskoncept - Framtiden behöver utrymme

Obebyggd tomtmark, befintlig byggnad eller källare i flerbostadshus. Vårt koncept är flexibelt och med rätt läge kan vi hitta en lösning som passar.

Behöver du mer information? Kontakta oss gärna