Investerare

24Storage har obligationer som är noterade på Nasdaq Stockholm och aktierna var fram till januari 2022 noterade på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget ägs numera av amerikanska TIAA.

Om 24Storage

24Storage grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna inom self storage i Sverige. 24Storage har obligationer som är noterade på Nasdaq Stockholm och aktierna var fram till januari 2022 noterade på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget ägs numera av amerikanska TIAA (Teachers Insurance and Annuity Association of America).

Pressmeddelanden

Kontakta oss