ÄGARE

Avnotering från First North

24Storage ägs numera indirekt av amerikanska TIAA (Teachers Insurance and Annuity Association of America). Under hösten 2021 lämnades två uppköpserbjudanden till aktieägarna i 24Storage från Shurgard och från TIAA via T-C Storage BidCo. Till följd av uppköpet avnoterades 24Storages aktier från Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel var den 7 januari 2022.

Noterad obligation

24Storage har obligationer som är noterade på Nasdaq Stockholm.